Когато се извършва ремонт е добре да се започне с мокрите процеси, като това означава подмяна на ВиК инсталацията(цялостно или частично), ако не е подменена преди, понеже всеки материал си има своя период на годност. Нашите служители могат да изградят цялата ви водопроводна и канализационна мрежа на Вашето жилище, офис или други обекти.