Oсновната дейност на фирмата е в областта на строителството. Дейност, която започва с изготвяне на проект, издаване на всички необходими документи, изкопни работи, през грубия строеж до напълно завършен обект. Фирмата извършва и множество други строително ремонтни дейности. 

 Преди поемането на всеки обект или дейност желана от клиентите, служителите на фирмата извършват предварителни огледи, предлагат най – практичните начини да се завърши обекта и подготвят ценова оферта за различните видове работа.