За извършване на груб строеж се започва с предварителен оглед, необходими замервания за изготвяне на проект, подготвяне на ценова оферта и изясняване на процеса на работа, за да може да бъде завършена в най-кратки срокове. Процесът на грубия строеж започва от първата копка до завършването на покрива според всички законови норми. Всичко това се извършва след предварително подписан договор, в който са описани всички дейности и срокове. 

 Основните видове дейности в процеса на строеж са:

• Изкопни работи

• Кофраж

• Армировка

• Наливане на Бетон

• Зидария

• Изграждане на покрив